Türkçe | Français

Tahran’­da Şii rejim tarafın­dan vahşice katledilen Kürt Kadın Jina (Mah­sa) Emi­ni ve son­rasın­da baskıcı Mol­la rejimine karşı başlayan İran halk isyanı­na destek için, 24 Eylül cumarte­si günü, Avru­pa’nın bir çok ken­ti gibi Paris’te de bir dayanış­ma eyle­mi gerçekleştirildi.

TJK‑F, MRAP, Yeni Anti-kap­i­tal­ist Par­ti, Sol­idaires, Ceza­yir­li kadın­lar, France — Kur­dis­tan Dayanış­ma Derneği çağrısı ile bir araya gelen yüzlerce Kürdis­tan­lı, Azeri, İran, Fran­sız, Ceza­yir, Türkiye ve diğer halk­lar­dan, çoğun­luğu kadın ve gençler olmak üzere Paris’te bir araya geldiler.

Paris Iran

TJK‑F adı­na Berivan Fırat, çağrıyı yapan diğer dernek ve kuru­luşlar adı­na kadın­lar söz alarak, Jina’yı katle­den­leri kınarken, insan­ları yaşanan bu isyan­da baskıcı Mol­la rejimine karşı direniştek­il­er ile yan yana dur­maya çağırdılar!

Paris Iran

Genç­lerin ken­di söz­leri, iti­ra­zları ile donat­tık­ları dövi­z­lerinde, özel­lik­le “Kadın, yaşam, özgür­lük” ve direniş temaları öne çıkarılmıştı. Kürtçe, Farsça ve Fran­sız­ca direniş ve dayanış­manın büyütülme­si için slo­gan­lar atıldığı alana dışarı­dan da ilgi oldukça yoğundu.

Paris Iran

Ercan Jan Aktaş, Mert Doğan, France-Kur­dis­tan derneğin­den Nico.

Kürtçe, Farsça ve Fran­sız­ca direniş şarkıları eşliğinde halay­ların çek­ildiği, zıl­gıt­ların atıldığı buluş­ma­da öncülüğünü kadın­ların çek­tiği direnişe destek ver­mek için üç Kürdis­tan­lı, Mert Doğan, Kedis­tan yazarı Ercan Jan Aktaş ve Nico, France-Kur­dis­tan derneğin­den bir aktivist sahnede saçlarını Kürdis­tan kadın­ları­na kazı­tarak destek verdiler.

Direnişin daha da büyütülme­si çağrıları ile eylem son buldu.

Paris Iran

France-Kur­dis­tan derneğin­den bir aktivist Nico, Ercan Jan Aktaş, Mert Doğan, yine France-Kur­dis­tan derneğin­den Sylvie Jan.


Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.