22 Mart, “Dünya Su Günü” gibi özel bir günde bir çağrı yap­mış ve “Hay­di, insana, hay­vana ve yeryüzüne can suyu olmak için mücadel­eye!…” demiş­tim. “Fransa’nın Bor­do kentin­den başla­mak üzere, kano ile su yol­larını takip ederek Marsilya’da bulu­nan Dünya Su Konseyi’ne git­meyi ve onlara suyun bir hak olduğunu ve satılıp pazarlana­may­a­cağını anla­tan Dünya Su Dost­ları Deklarasy­onu‘nu ilet­m­eye var mısınız?” diye sormuştum.

Çağrı : Dünya Su Konseyi’ne kano yolculuğu

Ben sözümü tut­tum ve yol­lara düştüm…

İşte tüm zor­luk­lara ve kısıtlı imkan­lara inat ulaştıra­bildiğim notlar…

Yol­cu­luğu Face­book say­fasından ve ben­im kişisel hesabım­dan da izleyebilirsiniz.

Yol not­larımı Kedistan’da oku­mak isters­eniz, işte buradalar : 1 | 4 | 5 | 6

Fran­sız­cası : Sadık Çelik • Se met­tre en route pour l’eau | 7


YOL NOTLARI 7

11 Ağustos 2017

Fil­iz Pakkan’a bu değer­li dayanış­ma çalış­masın­dan ötürü teşekkürlerimle…
Bézier­s’­den son­ra­ki etabı sanırım şim­di çalış­maya başlayacak…

su eau

Şu an Arles’a gelmiş bulunuy­o­rum. Yani Marsilya etabının başladığı Petit Canal du Rhône su yol­un­dayım artık. St Giles’­den Arles’a geçişim­le ilgili bil­gi­leri biraz­dan aktar­maya çalışa­cağım. Ancak bir aksi­lik var… Bil­gisa­yarım bozul­duğu için bun­dan son­ra­ki etabı çok günceleye­meye­ceğim için üzgünüm. Bun­dan son­ra ancak Inter­net cafe’ler­den ulaşa­bile­ceğim sizlere.

Carnon’­dan St Gilles’e kanal kapısı­na kadar ola­cak zor­lu eta­ba başla­madan kısa bir süre önce­ki açıklamam…

Gün­batımın­da Carnon’­dan St Giles’e doğru…

Bu videoyu ben çok sevdim, siz de sev­ersiniz umarım

Carnon’­dan St Gilles’e geçişte rüz­gar ve yük teknelerinin yarat­tığı büyük sert dal­galar üzerinde sek­sek oyna­mak oldukça andranalin yük­lü heyecanlardı…
Bu, alab­o­ra olma­ma ramak kala anları ne yazık­ki kayd­ede­bilme becerisi­ni gösterme şan­sını da yarata­madım. Ama önem­li olan su yolu­mun bu zor­lu sür­pri­zler­le dolu anlarını doğal bir sakin­lik içinde, hızlı reflek­sle karşılaya­bilme becerisi­ni göstere­bilmek­tir, öyle değil mi?
Yıl­lar öncesinde (90’larda) kalan koşaradım­lı bir foto muhabiri olarak, anları yakalaya­bilme becer­im­den de isti­fa etmiş bulunuy­o­rum artık.

St Gilles kanal kapısı (écluse) şimdiye kadar karşılaştığım en büyük ve en zor­lu kanal kapıların­dan biriy­di. Kanal güz­er­gahı kano için oldukça “güz­er­gah­sızdı”. Buradan kanoyu sudan çıkarıp eşyaları topar­layıp, sırt­layıp, bir km ötede­ki çadır alanı­na taşı­mak zorun­day­dım. Bu doğal ortamın yer­li can­lıların­dan biri olan küçük kara yılan ile sür­priz karşılaş­mam ise küçük ve zararsız bir heye­can olarak günceme yazılmış oldu. Onun­la bir anlık küçük heye­can­lı durak­samadan son­ra karşılık­lı mer­ha­bal­aşıp, ken­di güz­er­gahlarımıza döndük…

St Gilles’ten ayrılırken :

St. Giles kanalın­da şu çek­ilme­si nedeniyle kanoyu suya hazır­la­mak da kolay olmadı…

Ve, kanomuz doğal taş yolu desteğiyle su yol­u­na hazır…

12 Ağustos 2017

St.Gilles’den son­ra uzun, rüz­gar­lı ve yoru­cu bir günün ardın­dan dün gece itibariyle artık Arles’­dayım nihayet… Kor­san çadırımızı Arles’ın iç kanalın­da­ki güz­er­ga­ha bir güzel kon­duru­verdik dün gece..

su eau

Evet arkadaşlar şimdi­lik bu kadar… Bun­dan son­rası artık Marsilya’­dan devam ede­cek… Ve zat­en buna imkanım da pek olmay­a­cak. Bil­gisa­yarımın bozul­ması nedeniyle, artık sadece inter­net cafel­er­den iletişim imkanım ola­cak. Marsilya’­da Dünya Su Kon­sey­i’nde görüşmek dileğiyle tekrar su yoluma dönüyorum.
SEVGİ VE DAYANIŞMA İLE KALIN

Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.