22 Mart, “Dünya Su Günü” gibi özel bir günde bir çağrı yap­mış ve “Hay­di, insana, hay­vana ve yeryüzüne can suyu olmak için mücadel­eye!…” demiş­tim. “Fransa’nın Bor­do kentin­den başla­mak üzere, kano ile su yol­larını takip ederek Marsilya’da bulu­nan Dünya Su Konseyi’ne git­meyi ve onlara suyun bir hak olduğunu ve satılıp pazarlana­may­a­cağını anla­tan Dünya Su Dost­ları Deklarasy­onu‘nu ilet­m­eye var mısınız?” diye sormuştum.

Çağrı : Dünya Su Konseyi’ne kano yolculuğu

Ben sözümü tut­tum ve yol­lara düştüm…

İşte tüm zor­luk­lara ve kısıtlı imkan­lara inat ulaştıra­bildiğim notlar…

Yol­cu­luğu Face­book say­fasından ve ben­im kişisel hesabım­dan da izleyebilirsiniz.

Yol not­larımı Kedistan’da oku­mak isters­eniz, işte buradalar : 1 | 3 | 4

Fran­sız­cası : Sadık Çelik • Se met­tre en route pour l’eau | 5


yol route

YOL NOTLARI 5

25 Temmuz 2017

Sultan Çelik

Sul­tan Çelik

Su hakkı yolum­dan onun anısı­na saygıyla!
Onun gülüşü, su yol­larımın biri­cik hatırasıdır yanağımda…
Ondan bir can olmak, yeryüzüne daima umut­la ve inat­la sarılmaktır…

Tutuk­lu ve kadın hak­ları mücade­lesinde kadın­ların karan­fil yanaklı Sul­tan Ana’sı, senin gülüşün, gülüşüdür bütün kadınların…


Kedistan’ın notu :
Sadık Çelik’in annesi Sultan Çelik, TAYAD’ın ilk kurucularındandır. 12 Eylül döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde yer almış ve “Sultan Ana” diye anılmıştır. Özgür-Der ve DEMKAD’ın da kurucuları arasındadır. Yakalandığı kanser hastalığı sonucu, 25 Temmuz 2003’de aramızdan ayrılmıştır.

27 Temmuz 2017

Ve, Béziers.… Dün akşam 22:00 ‘da nihayet Bézier­s’ye vardım. 54 000 metre boyun­ca kanal kapısız yol aldığım su yolum, Bézier­s’de­ki yeni kanal kapılarıy­la kapan­maya başladı yeniden. Bu sabah, iki kapı arası, kanoyu sudan çıkarıp serbest alana taşıdım. Ancak Bézier­s’nin hatırı çok, kat­lan­maya değer…

Şu anda burada­ki bir cafede bir yorgun­luk kahvesi eşliğinde sizlere birşeyler aktar­maya çalışıyorum.

yol route

28 Temmuz 2017

Su yolum­da rast­ladığım su dost­larımın konuk­sev­er­liği, yol­cu­luğu­mun en can­lı, en sıcak anları, hatıraları olarak günceme yazıldı. Onlara sevgilerimle.

Canal du Midi güz­er­gahının Sète’­den önce­ki son akşamın­da, son gün batımın­da güzel din­gin düşüncel­er içinde su yolu­mu kürek kürek adımlıyorum.


29 Temmuz 2017

Kanal­dan denize akmak…
Ve artık Sète’dey­im… Dün öğle saati itibariyle, Canal du Midi etabını tamam­lamış bulunuy­o­rum. Akd­enizin tuzlu suların­da, sarı sıcak bir güneşin altın­da hafif dal­galıy­dı su yolum bu defa. Sète’in Canal du Midi’ye açılan ara denizinde, Sète’e doğru kürek çek­mek müthiş yoru­cu ama bir o kadar da key­i­fliy­di. Yak­laşık üç buçuk saat­te tamam­ladım Sète’in ara denizini.

Kesin­ti­siz bir kürek eforu ile o çok sevdiğim balıkçı mahalle­si, La Pointe Courte’a vardığımda, büyük denizine açılan bu dar boğaz­da balık tutan, güneşle­nen insan­ların hayretli bakışları arasın­dan süzülerek geçiverdim. Yalan yok, ben de hayre­tle izled­im kendi­mi. La Pointe Courte’a ayak basar basmaz,“Bravo Sadık Çelik!” ded­im ken­di kendime. Son­ra hemen oracık­ta yorgun ve fena halde ıslak ve tuzlu kanomu tem­iz su ile yıkayıp kuru­maya bırak­tım. Ben de su yolu­mun bereketinden kalan son küçük kavun­lar­dan biri­ni dil­im­leyip La Pointe Courte’­da batan güneşi seyre daldım. Canal du Midi su yolu­mun sonun­da güzel bir Sète akşamın­da yaşadık­larım, bütün su dost­ları­ma sev­gi selamım olsun…

Kanal­dan denize kürek farkı ile akarken :

Sète’e yüzyılar son­ra Sète’i ele geçirmek için değil, su barışı için uğrayan kor­san bandıralı bir kano kürekçisiyim…
(Sète, 16. yüzyıl orta­ların­da berberi kor­san­ların saldırıları­na maruz kalan bir şehir olarak bilinmektedir).

30 Temmuz 2017

Üç yıl son­ra tekrar Sète’de Georges Brassen­s’in hay­at izler­ine dokunmak…
Su hakkı yol­cu­luğu­ma Anarşist ezgi­leriyle eşlik eden Brassen­s’e teşekkürlerimle…

31 Temmuz 2017

1 Ağus­tos’­tan itibaren su yolu­mun son etabı­na başlıy­o­rum ve işte son etabımın hari­ta üzerinde­ki güzergahı:

etap 3

Tah­mi­nen 3 ya da 4 Ağus­tos’­ta Marsilya’­da Dünya Su Kon­sey­i’nde ola­cağım. Ancak yinede rüz­garın şid­de­ti­ni gözardı etmeyeyim.

Su yolu­muz açık olsun diyeyim…

sadik celik yol route sete


Traductions & rédaction par Kedistan. Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
Translation & writing by Kedistan. You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.