22 Mart, “Dünya Su Günü” gibi özel bir günde bir çağrı yap­mış ve “Hay­di, insana, hay­vana ve yeryüzüne can suyu olmak için mücadel­eye!…” demiş­tim. “Fransa’nın Bor­do kentin­den başla­mak üzere, kano ile su yol­larını takip ederek Marsilya’da bulu­nan Dünya Su Konseyi’ne git­meyi ve onlara suyun bir hak olduğunu ve satılıp pazarlana­may­a­cağını anla­tan Dünya Su Dost­ları Deklarasy­onu‘nu ilet­m­eye var mısınız?” diye sormuştum.

Çağrı : Dünya Su Konseyi’ne kano yolculuğu

Ben sözümü tut­tum ve yol­lara düştüm…

İşte tüm zor­luk­lara ve kısıtlı imkan­lara inat ulaştıra­bildiğim notlar…

Yol­cu­luğu Face­book say­fasından ve ben­im kişisel hesabım­dan da izleyebilirsiniz.

Yol not­larımı Kedistan’da oku­mak isters­eniz, işte buradalar : 1 | 2 | 3

Fran­sız­cası : Sadık Çelik • Se met­tre en route pour l’eau | 4


YOL NOTLARI 4

22 Temmuz 2017

Su yol­un­da Bézier­s’ye doğru yol almaya devam ediyorum.

Dün, güzel karşılaş­malar, güzel dostluk ve dayanış­malar­la bir­lik­tey­dim. Önce Alter­Tour’cu­lar­la (Alter­natif Tur) karşılaştım. Heye­can­lı bir karşılaş­ma oldu bu. ZAD’­dan yola çık­tığımı söy­ley­ince müthiş heye­cen ve sev­inç gös­ter­dil­er. Pro­jemin detay­larını anlatın­ca çok anlam­lı ve ive­di bul­duk­larını söy­leyip dayanış­ma duygu­larını belirt­til­er. Son­ra da karşılık­lı vedalaşıp yol­larımıza devam etmek üzere ayrıldık.

Akşam ise, su yolum­da yemek arası için din­le­nen bir tekne­den akşam yemeğine dav­ete edildim. Bu çok anlam­lı insani dayanış­madan çok etk­ilendim. Hoş güzel bir soh­betin ardın­dan onlar­la da vedalaşıp su yoluma döndüm.

  • sadik celik

24 Temmuz 2017

An itibariyle Capetang’dey­im… Bézier­s’ye 20 km kaldı… Bu akşam ya da yarın sabah Bézier­s’de görüşmek üzere…
Bu ara­da, Bézier­s’­den önce Capes­tang’e de yağ­mur getirdim…

 

Yağ­mur­dan son­ra. Capes­tang’ın tar­i­hi gir­iş köprüsüne doğru.

Kısa yağ­murlar­dan son­ra açan gökkuşağı güneşi­ni çok seviy­o­rum. Öte yan­dan, bir fotoğrafçı olarak da dra­matik ışık zamanı­na fena halde tutkunum. Bu ışık­ta (altın ışık) müthiş bir dinamizm ve lirik bir duygu hali oluşuy­or. Su yoluma dinamizm ve umut ışığı katan güneşe, teşekkürlerimle…

25 Temmuz 2017

Bu sabah.

Günay­dın!

 

Bakalım su yolu­mun bereketinde bugün nel­er varmış?

Vejeteryan olmak ne şanslı birşey, değil mi?…

 

Su yolum­da kanat­ları çare­siz şu yüzeyinde çır­pı­nan bir cır­cır böceği, küreğime tutunup kısa bir yaren­lik­ten son­ra yol boyun­ca cır cır öten o büyük ailesinin arası­na döndü tekrar…

Gün akşa­ma döndüğünde ben de şu anda bulun­duğum Capes­tang’­da, bir zeytin ağacının göl­ge­sine kamp kurdum…

Su hakkı

Su hakkı açik radyoAçık Radyo

Kâr için değil, yaşam için su!
Su Hay­dut­ları­na Karşı Dünya Su Kon­seyine Kano ile Yolculuk…
Sadık Çelik Açık Radyo’da (94.9) “Su Hakkı” pro­gramının mis­afiri olacak…
25 Tem­muz 16.00/16.25 • Can­lı yayın • Kaçırmayın !

İşte böyle anons yapılmıştı dün…

Şim­di bugünün kulis haberleri…

Su yolu­mun güney güz­er­gahının ilk durak­ların­dan biri olan Capes­tang’de, bir çamaşırhane kabinin­den katıldığım Açık Radyo-Su Hakkı pro­gramın­dan yak­laşık bir buçuk saat önce çık­tım. Umarım 25 dakikalık yayın sınırı­na bir şeyler sığdırabilmişimdir.

Bu ara­da çamaşırhan­eye son anda gelen iki yaşlı teyzenin yük­sek ses­li dediko­du­ları araya girdi…
Onlar­dan önce “aman ne güzel, kim­sel­er de yokken per­son­el­siz çamaşırhane­den rahat rahat konuşu­rum” diy­or­dum ki, mahal­lenin dediko­duyu şehve­tle sev­en iki yaşlı teyze­sine fena halde yakalandım…

Pro­gra­ma nasıl akset­ti bilmiy­o­rum ama, ara­da pro­gram sunucusu arkadaşın geri plan ses uyarısıy­la çamaşırhanede­ki yer­i­mi değiştir­erek devam edebildim.

Bu ara­da yayını bir süre de olsa, videoya kayd­ede­bildim. Ancak eğer yayı­na da böyle yan­sıdıysa, eyvah der­im. Çünkü hemen kam­er­anın yanın­da­ki san­da­lyelere otu­ran teyzeler­im, fena halde coşmuşlar…

Her neyse.. Su yolu koşulların­da bula bula dediko­du çamaşırhanesi­ni bula­bildim. Artık idare edin…

Akgün İlh­an ve Nuran Yüce’nin hazır­layıp sun­duğu Su Hakkı’nın Kayıt Arşivi’ne buradan ulaşa­bilirsiniz.


Traductions & rédaction par Kedistan. Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
Translation & writing by Kedistan. You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.