Türkçe | Français

Siz­den en kalbi duygu­larımı­zla doy­asıya nefret ediy­oruz biliy­or musunuz? Duyuy­or musunuz? Okuy­or musunuz? Hissediy­or musunuz? Siz­den nefret ediyoruz.

Hem sadece siz­den değil, bu mem­leketin kıt kay­naklarını göz göre göre peşkeş çek­erek doy­asıya semi­rt­tiğiniz iş insanı görünüm­lü o şımarık paraz­it­leriniz­den de, yürek yer­ine idare lam­bası taşıyan ciğeri peş para etmeyen yala­ka yan­daşlarınız­dan da, ağzınız­dan her çıkan sözde çare­sizce “ker­am­et” arayan o aklı bir karış hava­da seç­men­leriniz­den de, her hukuk­su­zluğunuza “huku­ki” kılıf uydur­mak için atmadık tak­la bırak­mayan malum gugukçu­larınız­dan da, gazete­ci­lik yer­ine tetikçi­lik yap­mayı ken­di­sine görev bellemiş atan­mış yazarlarınız­dan da, dilin­den besme­leyi boğazın­dan haram lok­mayı eksik etmeyen kadrolu din­ba­zlarınız­dan da, halkın can ve mal güven­liği­ni sağla­mak yer­ine sizin güven­liğinizi ve ikti­darınızı sağla­ma alma der­dine düşmüş ırkçı ve mezhep­çi kol­luk kuvvet­leriniz­den de öle­siye nefret ediy­oruz biliy­or musunuz? Duyuy­or musunuz? Okuy­or musunuz? Nefret ediyoruz.

Yaşa­ma dair kıt kanaat birik­tirdiğimiz el emeği göz nuru sev­inç­ler­im­izi ve umut­larımızı usta bir hırsız gibi biz­den çekip almanız­dan, fakir­liğin koy­nun­da çare­sizce debe­le­nen bu mem­leketin kader­siz çocuk­larını cehaletin ve canil­iğin “başken­ti” haline dönüşen tarikat karan­lığı­na arsız­ca tes­lim edip onların çığlık çığlığa yan­ması­na seyir­ci kalmanız­dan, toplumun tüm hücreler­ine adi bir sigara dumanı gibi sinen şid­de­ti ve van­dal­lığı her koşul­da ve şart­ta mazur ve hak­lı gösterme çabanız­dan, sonu gelmeyen, dibi görün­meyen ve artık ziyade­siyle usandıran kir­li siyasi hesaplarınız uğruna daha çocuk denecek yaş­ta anasız babasız ve ülke­siz bırak­tığınız bütün o has­ret kokan çocuk­ları “ayrım­cılık­la” ve “dışlan­mışlık­la” sına­manız­dan doy­asıya ve hat­ta öle­siye nefret ediy­oruz biliy­or musunuz? Duyuy­or musunuz? Okuy­or musunuz?

İşte bu yüz­den de artık çek­m­enizi istiy­oruz o pis badem bıyık­larınızı bu ülkenin çocuk­larının, kadın­larının, genç­lerinin ve biz­im üzer­im­iz­den. Geçmek nedir bilmeyen mürekkep leke­si gibi yayıldıkça yayıldınız her yanımıza, ne git­mek biliy­or­sunuz ne de çık­mak! Ama artık buraya kadar. Size ve o şuç şebek­enize ayırdığımız mecburi sürenin ve her şey­den önem­lisi de imkan­larımızın ve sabrımızın ne yazık ki sonuna geldik.
Man­tığın bit­tiği karan­lık, izbe yer­lerde değil, başladığı yer­lerde hay­atımızın fil­i­zlendiği­ni görmek, bu güzel­liği ilik­ler­im­ize kadar yeniden his­set­mek istiy­oruz artık. Mem­lekete dair keyfinize göre tapu çıkardığınız, o tapu­ları da yüreği beş para etmeyen yan­daşları­na keyfinize göre peşkeş çek­tiğiniz o feti­hçi dün­leriniz çok ger­il­erde kaldı artık!

Unut­mayın ki, o kadim tapu­da baş­ta Sela­hat­tin Demir­taş olmak üzere, Alparslan Kuytul’ların, Osman Kavala’ların, Mehmet Baransu’ların, Aysel Tuğluk’ların, Sedef Kabaş’ların ve ide­olo­jisi, inancı ne olur­sa olsun sırf size biat etme­di diye hay­atını taru­mar ettiğiniz herkesin, hep­imizin hiss­esi olduğunu ağız dolusu haykır­mak ve bu sonu gelmeyen zulme, iflah olmayan hak­sı­zlığa karşı sonuna kadar diren­mek istiy­oruz artık.

Duyuy­or musunuz? Okuy­or musunuz? Diren­mek istiy­oruz. Çünkü siz­den nefret ediyoruz.

Uğur Güney Subaşı

(Başkanı bırakın. Ayıp­tır, zulümdür, günahtır ve tabii suçtur.)

Resim: “Dulle Griet” (Mad Meg) Pieter Bruegel. Yağlıboya — 117 x 162 cm

Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…