Geçen sene Amerika’­da “gazete­ci­lik­te cesaret” ödülüne layık görülen Zehra Doğan, 11 Ekim’de Lüb­nan’­da yeni bir ödül aldı.


Français | Türkçe | English | Castellano

May Chidi­ac Vak­fı’nın (MCF) her yıl verdiği “Excep­tion­al Courage in Jour­nal­ism Award”, Gazete­ci­lik­te olağanüstü cesaret ödülünün sahibi bu sene Zehra Doğan oldu.

zehra dogan Beyrut’­da Sea­side Are­na’­da gerçek­leşen ödül töreni­ni açan May Chidi­ac, konuş­masın­da, dünyanın hak ihlal­leri konusun­da git­tikçe ger­ilediği­ni, Ameri­ka, Asya ve Afrika’­da basın özgür­lüğünün cid­di bir şek­ilde yara­landığını belirt­ti. Lüb­nan’ın da hak ihlal­lerinin gerçek­leştiği ülkel­er arasın­da yer aldığını, ve basının özgür hareket edemediği­ni ifade etti. Türkiye’de­ki basın ve söz özgür­lüğünün ise geçen sen­eye göre iki kat dana fazla ger­ileme kay­det­tiği­ni söyle­di. “Türkiye gazete­cil­er için açık bir ceza­evine dönüşmüş durum­da. İçerde olmayan­lar da yaza­mıy­or. Bir gazete­ci doğruyu yaza­mazsa, zat­en ceza­evin­de gibidir. Ancak bu şart­lara dire­nen sayısız gazete­ci var, Zehra da onlar­dan biri.” dedi.

Ulusal giysiler­le sah­n­eye çıkan Zehra, kürtçe yap­tığı konuş­masın­da, ödülü Roja­va halk­ları­na ve orada­ki gazete­cilere adadı.

Ödül için teşekkürler. 

Ben ceza­evin­deyken, 22 yıldır tut­sak olan, ve tutuk­lan­madan önce, yani 25 yıl önce Beyrut’a gelen arkadaşım­la, ‘bir gün Beyrut’­da gün batımını Feyruz dinley­erek izleye­ceğiz’ diy­or­duk. Ben çık­tım arkadaşım zin­dan­da kaldı.

Türkiye bir ceza­e­vi. Ülke olarak ceza­e­vi. Yüzlerce gazete­ci, sanatçı siyasetçi, bin­lerce hak savunucusu içerde. Basın özgür­lüğü alanın­da en kötü ülkel­er­den biri. Bu gün bile gazete­ci arkadaşlarımız göz altı­na alındı. Neden? Roja­va haber­leri­ni yayın­ladık­ları için. 

Rojava’­da savaş var. Rojava’­da insan­lar katlediliy­or. Çocuk­lar bom­bal­a­narak öldürülüy­or. Türkiye Rojava’ya saldırıyor.

Bugün sokak­lar­da Beyrut halkının Roja­va için eylemde olduğunu gördüm. Siyasetçil­er tarafın­dan da Rojava’­da­ki saldırıyı kınayan açık­la­malar oldu. Bu biz Kürt halkını çok mut­lu etti. Kürt halkı olarak yıl­lardır saldırıya maruz kalıy­oruz. Ama şunu unut­mayın ki, buna karşı da yıl­lardır büyük bir direniş gös­teriy­oruz. Dün gös­ter­dik, bu gün de gösteriyoruz.

Böyle­si bir dönemde ödül almak beni çok düşündürdü. Bu ödül ben­im değil. Bunu ben şah­sen ala­mam. Bu ödülü Rojavalı halk­lar adı­na alıy­or ve Rojava’­da gerçek haber­lerin peşinde koşan gazete­ci arkadaşları­ma atfediyorum.” 

Törende ayrı­ca, bağım­sız fotoğrafçı ve savaş muhabiri Paul Con­roy, Gazete­ci Zeina Yazi­gi, NATAS Emmy Acad­e­my ve LGMA başkanı Georges Leclère, köşe yazarı David Ignatius da fark­lı dal­lar­da ödüllendirildi.


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.