Türkçe | Français

Yedi yıldır yazmıy­or, Yaşar Kemal’in kalemi…

Özled­im seni abi

Özledik seni,

Yedi yıl sonra,

Kelamın taze­len­di,

Abi,

Söz­lerin bugün dün­den daha yeni,

Abi,

Nasıl özledik bilsen,

Yaşar Abi,

Göl­gen o kadar incel­di ki

neredeyse kese­cek,

Abi,

neredeyse kese­cek,

Ve söz­lerin beni kesti,

Dil­im kanıyor,

Abi,

Ustam,

Ağabey­im,

Yalın ayak geçtiğim çocuk­luk yollarım,

Sarı yağ­mur altın­da­ki toz­dan düşlerim,

Dağları delen çalım­lı doru atı hayallerim,

Ovalar­da kulübe inşa eden divane mimarım,

Abi,

Yaşar Abi,

Biliy­or­sun ki herşey­den önce,

Yan­mıştım,

Herşey­den önce ben  bu ateşin kurbanıydım,

Biliy­or­sun,

Demircim,

Abi,

Bugün nerede çeşmen

O içinde büyüyen

Nerede akıy­or?

Han­gi denize göz­leri kapalı ken­di­ni atıyor?

Yaşar Abi

Yedi yıl sonra

Kelamın taze­len­di

Abi,

Söz­lerin bugün dün­den daha yeni,

Abi.

Metin ve müzik: Titi Robin / “Memed ve Seyrane” Album “Gül Yaprak­ları” — AK Müzik
Özlem Özdil: bağla­ma, Cem Ekmen: bal­a­ban, Sinan Çelik: kaval, Selçuk Bal­cı: kemençe, İzzet Kızıl: perküsy­on, Murat Mut­luöz: Enreg­istrement (Duygu Müzik Stüdyosu).

Yazar Yaşar Kemal’in anısı­na ithaf edilen “Gül Yaprak­ları, 2011 yılın­da Türkiye’de, A.K. Müzik tarafın­dan gerçek­leştir­il­di, ardın­dan Les Rives üçlü albümüne eklendi.

2000 yılın­da kay­det­tiğim “Un ciel de cuiv­re” (Bakır­dan bir gök) adlı albümümde, Aşık Vey­sel’in aynı adlı eser­ine ithafen “La Terre Noire” (Kara Toprak) adını verdiğim enstrü­man­tal bir parça vardı.

Daha son­ra, Açık Rady­o’­nun doğum gününde çal­mak için dav­et edildiğimde, gazete­ci­lerin soru­ları­na cevap verirken, albümümü Yaşar Kemal’in “Yer demir, gök bakır” kitabının etk­isiyle “Bakır­dan bir gök” olarak adlandırdığımı fark ettim…


Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
Titi Robin on FacebookTiti Robin on Twitter
Titi Robin
Auteur
Musi­cien. Cartes postales musi­cales et poé­tiques. www.titirobin.net |