Türkçe | Français

Bir Ocak sabahı, iki tüy kalem düşerek kış yaprak­lar­dan halıya kon­duğun­da, onları kaybe­den kuş üzer­ine soh­bet edebilir…

Fran­sız şair Del­phine Durand, Suna Arev’in öykü def­ter­ine düzen­li aralık­lar­la yazdığı sözcük­lerin etk­isi ve heye­canı ile işte tam da bunu yapıyor.

Her ikisi­ni de okuyun­ca, kötünün, zul­mün ve acının nasıl hafıza ve şiir sözcük­ler­ine dönüşe­bile­ceği­ni anlayacaksınız.

 

Suna

biz doğ­ma­malıy­dık
ten­i­miz bir sırdı

biz Alevil­erdik
yalnızca
son­su­zluğun hafıza­sı olmak için
büyümüş çocuklar
ve koparılmış
ağaç gibi yarılmış
toprak gibi yalnız

yağ­mur inmediğinde
bana yolu göster

uzanacağım
serin bir dalın üzerine
çölün ortasında
büyük çağlayana doğru
ve kemik­ler­im mükem­mel ola­cak, arınmış
doğu­mum­dan beri yük­se­len dokunmalarla

beden­i­mi kes­men gerekecek
düğün yemeğimiz için
morum­su bir kefen
omu­zlara bağlanmış

yaşam dolu döneceğim
çünkü biz dün öldük

yürüye­lim
koparılmış
ve ağaç gibi yarılmış
leop­ar lekeleri­ni okşay­a­cağım ayın
içimde göl­gel­er geziniyor

biz ağla­mak yüküm­lülüğü ile
bakıl­mak için doğ­muş olmamalıydık
ve ölmek
yal­nız­ca ruhu­mu göm­m­eye yete­cek kadar
toprak
ruhun göl­gesi­ni ve tozunu

zamanın tüm ellerinden geçen
bu ten
şarkılara uzanan sınır­lar­dan oluşan
inan­mıy­o­rum ki bu dünyadan yok olmuş
güzelliği
ben size tozu­mu sunuyorum
ve dil­im­in ardın­da­ki bu hamleyi
güçlü ve saf kılınmış
ki kap­atıl­mak için aranan
diğer­lerinin söz imparatorluğunda

ayağa kalk Suna
uza­k­lara git­mek gerek
umut yanıy­or sende
sessizce
yıldızın uzak yorgun­luğu gibi


Başlık res­mi : Naz Oke, 2022.

Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
Delphine Durand
Poétesse
His­to­ri­enne de l’art, mys­tique, poète, lais­sons au pluriel mag­nifique les mots de l’invisible… Del­phine est ontologique­ment présente dans la seule per­durable présence de l’art. Après des études de théolo­gie et de philoso­phie, elle choisit l’histoire de l’art mais son cœur ner­va­lien l’entraine vers des univers fan­tas­ma­tiques et sauvages, et enfin la poésie où nous sommes tous libres.