Français | Türkçe

Birkaç ay önce, sal­gının, sağlık ve hükümet krizinin ortasın­da şöyle düşündük: “Ne yapacağız bun­dan son­ra?”, baş­ka bir dünyayı bek­lerken, daha nefes alın­abilir, kriz son­rası bir dünyayı… ve son­ra yavaş yavaş, hiç de iyi kok­mayan bir ikti­dar yarısı yılı­na işaret eden gün­ler ardar­da dizilm­eye başladı. Değer­ler­im­iz zat­en ağır ve yoğun sözler­le çiğ­nen­miş, ya da sefil bir fetih açlığını gizle­mek için kozmetik olarak kullanılmıştı.

Peki, bun­dan son­ra ne yapacağız? Hay­at­larımız ve hay­al­ler­im­iz ne satılık ne peşkeş değilken ve zeytin ağaçlarının içsel toprak­larımız­dan kopar­maları­na izin ver­meye­cek­sek, eller­im­iz çakıl taşlarıy­la doluysa? “Ne yapacağız bun­dan sonra?”

Ne inşa edeceğiz
Bundan sonra?
Ne inşa edeceğiz?
Dans ediyor,
Önceki hayatın
Yeni hayatınla,
Onun içinde dönüyor
Ondan besleniyor
Asla tükenmeksizin.
Ne inşa edeceğiz?
Bir tek giysi
Tek bir varoluş için,
Bir tek yol izi,
Biricik bir yarın
Ne inşa edeceğiz?
Tek çözüm,
Belki
Hayatlarımızı değiştirmek,
Kaderlerimizi bükmek,
Dün, ayaklar yamuksa
Yarın kafanda yeller,
Ve şimdiki zamanın her yerde olmasına izin ver
kendi evi gibi
Ama anlaşılan böyle olmayacak,
En azından
Şimdilik
Böyle diyoruz.
Ne inşa edeceğiz,
Bundan sonra?
Eğer bir gün sadece bir günse,
Göz kapağındaki kum tanesi, içinde kocaman bir dünya saklar,
Her şeye rağmen,
O ani göz kırpışında,
Bir sonsuzluk vaadi var gibiydi.
Şartsız bir sarhoşluk.
Bahçede üç adım atıyorsun,
Kalbimde iki
Sonra arkanı dönüyorsun.
Karavanın kapısını yeniden boyayacağım,
Sundurmayı süpüreceğim,
Ve hayat değiştireceğim.
Titi Robin
Traduction Naz Oke
Müzik : “Le père et la mère” (Titi Robin) — Akordeon : Francis Varis — Lotar : Titi Robin — Görsel : Rahul K Rajoriya. Metin : Titi Robin.


25 Eylül / Titi Robin
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.