Türkçe | Français (en cours)

Gazete­ci Ned­im Tür­fent işi­ni yap­tığı için 1940 gündür hapiste. Mesle­ki faaliyet­leri sebe­biyle özgür­lüğün­den mahrum bırakılan gazete­cil­er serbest bırakıl­malıdır.  Gazete­ci­lik suç değildir!

Bil ki

bil ki göz nuru döke döke gündüz gözüyle
kir­pik­lerin irti­fa kaybed­er­se Cem­re burcunda
tür­bülansa girerim son­su­zluk kadar bir süre
hiç bir kuş tünemesin göz kapak­ları­na, ne gündüz ne gece.
dudak­larının her kıpırtısı bir şiir hece­si, kulak­tan dolma
harfler henüz koza­da, söz olmaya yüz tutmuş
iklim­in bahçesinde avuç avuç sözcük içilir bu panayırdan
bil ki baharı çalın­mış mevsim­lerin bağrında
kapa­malısın göz­leri­ni, beni sahi­den görmek istiyorsan…

bil ki memende bir çocuk­la gördüm seni, göz göre göre
içimde­ki tüm karan­filler şehit düştü Mun­zur gözelerinde
toprak­tan bilye kırıl­gan­lığı kalp yanım,
toprağı bol olsun unutmabeni çiçeğinin, vefanın
bil ki takvimin tek­er­leği döndükçe uçsuz bucaksız
bir beliriy­or bir yitiy­or­sun aklımın köşesinde
yara bere içinde yüreğim, bir köylü çocuğu­nun diz­leri gibi
yon­tu kesiliy­o­rum atar­lı bulut­ların gölgesinde
akşamın sağır­lığın­dan sabahın körüne dek

bil ki duvara asılı çerçeveli bir res­im gibi, üzer­ine afiyet
kadavra uysal­lığın­dayım, yüzümde bir cenazenin ölü gülüşü
şu satır­da pıhtılaşıy­o­rum, göm­leğim abim­den kalma
bil ki bek­len­timin par­mak uçların­da sadece dilek feneri
pergelin merkezin­de­ki ayak çorap­sız par­mak parmak
cüm­le sözcük­ler, olsa olsa bir avuntu…
terk ediş say­fasın­da göz­lerinin ucu günah rengi
dudak payı bırakıl­mayan bir dil yarası belki
gel­gele­lim kalp bu, parsel­len­e­mez çalakaşık

bir başı­nalığın kıyısın­dayım, yırtılmış bir günün ertesinde
kulak­larımın men­zilinde karaya kesen mum ışığı fısıltısı
bir­birinin ayağı­na basan yalan­lar, soru işare­tinin kancasında
bil ki bütün bahanel­er kabak tadı ver­di, tecrübeyle sabit.
bil ki tüm bun­lar yaşan­mışlık çil­leri, can çek­iş­menin teyidi
ne ki felek yâr olur­sa, idiller dizilir uğruna
ama batak­lık yasasını bilirsin, üste­lik mezarlığa da damsız girilir
bil ki gecenin yıldızı gibi istem­siz gidiy­o­rum, sana rağmen/
tesellinin elleri saçlarını sevsin tel tel, peşim sıra…

Ned­im Türfent
Kasım 2020 Wan

Nedim ve koğuş arkadaşlarına destek olmak, yazmak isterseniz:

#PEN­writes kam­pa­nyası için Eng­lish PEN tarafın­dan hazılanan bu say­faya  ulaşarak, birkaç tık­la mesaj gönderebilirsiniz.

Ya da, elbette ki, mek­tu­plarınızı ve kart­larınızı pos­ta ile gön­dere­bilirsiniz. İşte adresi:

Ned­im Türfent
Van Yük­sek Güven­lik­li Kapalı Ceza İnf­az Kurumu
A‑44
VAN – TÜRKİYE


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Nedim Türfent
Auteur, mem­bre d’hon­neur de Kedistan 
Jour­nal­iste, cor­re­spon­dant de DIHA, empris­on­né du 2016 au 29 novem­bre 2022. Mem­bre hon­ori­fique du Eng­lish PEN. Jour­nal­ist, DIHA cor­re­spon­dent, impris­oned from 2016 to Novem­ber 29, 2022. Mem­bre hon­ori­fique Hon­orary member.