İŞİD çetelerinin elinde esir olan kadın ve çocuk­lar için Belçika’nın başken­ti Brüksel’de Gare Cen­tral mey­danın­da bir protesto ve anma gös­ter­isi düzenlendi.

Eylem ve anmaya Belçi­ka Ezîdî cemaati üyeleri, Enter­nasy­on­al­ist bireyler ve çok sayı­da kişinin katıldığı görüldü.

Oku­mak için tıklayınız

Soykırımın dördüncü yılı olan 3 Ağus­tos günü Shen­gal’de İŞİD ve müt­te­fik­leri tarafın­dan yapılan Ezîdî soykırımı vahşe­tinin anım­satıldığı anma da pankart­lar açıldı.

Kaçırılan bin­lerce kadın ve çocuk hala bu erkek çetelerin elin de, bu kadın­ları ve çocuk­ları, köle olarak pazarlar da sat­maya devam edildiği söylendi.

Katliam da öldürülen bin­lerce siv­il de yer­leri belir­len­e­meyen toplu mezarlar içinde yatıyor.

Bu Ezîdî cemaa­tine yapılan 74. katliamın 4. Yılın da henüz tam olarak ne kadar sivilin infaz edildiği­ni bilmediğimiz gibi kaç kadın ve çocuğun kaçırıldığını da bilmiyoruz.

Anma­da bil­gi amaçlı el bildiri­leri dağıtıldık­tan son­ra kitle eylem­leri­ni ses­siz bir şek­ilde tamamladı.

Tory Kılıç

ezidi

Ezidi


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…