ÇAW BELLA,

Carê sibehek dema şiyarbum çaw bel­la çaw çaw
Girê­da yî destê min welatê xwe dibinim
Her alî li bin destan e
Wa ro wê bizê ‚kulîlk bişkivîn çaw bel­la çaw çaw
Ê hatin u biçin wê bejin dem xweş be
Dem xweş be ey gula xweşik
Tu jî partîzan Min bi xwe re bibe Çaw Bella
Min Jî bi xwe re bibe Ber bi çiyayen xwe
Nikar bikşîn­im girtîngeh
Ger Ez Bêm kuştin bi par­ti­zanî Çaw Bella
Tu min veşêre bi her­du destên xwe
Destên xwe di xaka min de
ÇAV BELLA

KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit mag­a­zine qui ne se laisse pas caress­er dans le sens du poil.