Yıl­lardır dünyanın dört bir yanın­dan Kürt sinemacıların katılımıy­la gerçek­leşen ve Kürt sine­masını, sine­ma­sev­er­ler­le buluş­tu­ran Berlin Kürt Film Fes­ti­vali bu yıl 13 Ekim’de 12. Startını vere­cek ve 19 Ekim’e kadar devam edecek.

Berlin Kürt Film Festivali logoFes­ti­valin bu yıl­ki odak nok­tası “Roja­va”. Rojava’yı tüm acıları, direnişi ve umut­larıy­la bir kez daha gözler önüne sere­cek olan Fes­ti­valde ayrı­ca çeşitli sanat­sal etkin­lik­lerde konuk­ların beğeni­sine sunula­cak. Özel­lik­le direniş­leriyle dünya halk­ları­na örnek olan Rojavalı kadın­ların işlendiği film­ler ve belge­seller, kadın­ların Rojava’da ne den­li önem­li bir rol oynadığını görünür kılacak.

Sanatın birçok alanının bir araya getir­ile­ceği fes­ti­val, sanat­lar buluş­masını da oldukça güçlü bir kon­sep­tle gerçek­leştirmek ola­cak. İzl­eyic­isini tek tip bir gös­teri içeri­sine almay­a­cak olması bu yüz­den çok önem­li. Uzun ve kısa metra­jlı film­lerin yanı sıra belge­seller, sergiler, yazar oku­maları, Kürtçe çocuk film­leri ve kısa film yarış­ması, fes­ti­valin oldukça kap­sam­lı olmasını sağlayacak.

Dünyanın birçok yerinde, kadın­ların ve çocuk­ların vahşice katledildiği ve kültürel kıyı­ma uğratıldığı çağımız­da kadın­ların ve çocuk­ların fes­ti­valin merkezine konul­ması hem sanat­sal hem de sosyal açı­dan oldukça önem­li mesajlar içeriy­or. Çocuk film­leri Kürt kültür asim­i­lasy­onunu karşı oluş­tu­rul­muş oldukça önem­li bir kon­septin parçası haline gelmiş. Kadın direniş­lerinin dal­ga dal­ga yayıldığı günümüzde Rojavalı kadın­ların emsal hay­at­larının gözler önüne yeniden ser­ilme­si ise sadece Kürtler açısın­dan değil, tüm dünya kadın­larının direniş­leri açısın­dan dikkat çekici.

Fes­ti­val kap­samın­da yapıla­cak olan kısa film yarış­ması ise fes­ti­valin bir baş­ka güzel­liği. Yarış­ma, Kürt sine­ması­na yeni sesler kazandırıl­ması­na da büyük katkı sunacak ve birçok yeteneğe yapıt­larını izleyi­ci ile buluş­tur­ma fır­satı da sunacaktır.

Sanatın, toplum­sal hafıza, toplum­sal iyileşme, toplum­sal uyanış gibi etk­i­leri­ni asla göz ardı etmemem­iz gerek­tiği­ni bir kez daha hep beraber görmem­iz için yeniden ve niceleri­ni görmek dileğiyle, “12. Berlin Kürt Film Festivali’ne!”

Mer­al Şimşek

Pro­gra­ma buradan da ulaşabilirsiniz.

Programmübersicht

Kedistan’ı destek­leyin, bağışlarını­zla yaşatın

Kedistan’ı ve arşivlerini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Kedistan bağımsızlığını koruma kaygısı ile fon ya da reklam almıyor, habere ulaşma hakkının karşılıksız olması gerektiği prensibi dahilinde abonelik zorunluluğu getirmiyor ve tüm katılımcıları da gönüllü. Bugüne dek en aza indirgediğimiz masrafları, dayanışmak isteyen okuyucularımızın bağışlarıyla karşılayabildik. Sizler de destek olabilirsiniz.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…