Français | Türkçe | English

Yüreğin derin­lik­lerinden ade­ta fışkıran bir şarkı vesile­siyle, Raphaële Lan­nadère ile güzel­leri güzeli bir buluşma…

Her şey bir mesajla başladı. Sanatçı ismiyle “L”, Fran­sız beste­ci, şarkıcı ve müzisyen Raphaële Lan­nadère’­den geliy­or­du. L, biz­im­le söz­leri­ni yazıp bestelediği yeni bir şarkıyı pay­laş­mak istemişti: Kadın, Yaşam, Özgür­lük!, ori­ji­nal ismi ile Femmes, Vie, Liberté !

Ama ne şarkı! Kürt kadın­lara ve mücadeleler­ine bir övgü, Sakine Can­sız’ın neredeyse par­mak­ların ucu ile dokunula­bile­cek gerçek­lik­te, yal­nız dağların doruk­ların­da değil, bir kaç nota ile tüm uza­k­lık­ları silerek, kent­ler­im­izin üzerinde gezi­nen ruhu… Biz kadın­lar, yol arkadaşlarımı­zla bir­lik­te her yerde, sınır­ların da ötesinde bir bütün değil miyiz ?

Bu şarkı ben­im gözümde çok büyük bir önem taşıy­or, Zehra Doğan’ın eser­leriyle bir klip gerçek­leştirmek istiy­o­rum” diy­or­du L mesajın­da. Heye­can veri­ci bir an! Hemen cevap verdim elbette.

Tele­fon­da, o yumuşacık sesi ile, Kürt kadın­ların mücade­lesin­den ne den­li etk­ilendiği­ni, his­set­tiği güçlü kız kardeş­lik duy­gusunu, Batı dünyasının medyaların­da kadın savaşçılara boca edilen hol­ly­wood hamu­ru hayran­lığın­dan uzak, sağlık­lı bir saygıy­la anlatıy­or bana. Zehra Doğan’ın fırçası­na duy­duğu beğeniden söz ediy­or. Bir kadının üste­lik de sanatçı bir kadının, Zehra’nın tanık­lığını, söylem­i­ni bu dere­cede duy­ması, duyum­saması ve anla­ması heye­can veri­ci. Gerçek­leştirmeyi düşündüğü klipte Raphaële’nin yüzünü göre­meye­ceğiz, ama din­leyi­ci­sine, Kadın, Yaşam, Özgür­lük! şarkısını zengileştire­ceği­ni düşündüğü Zehra’nın res­im­leri ve söylem­i­ni armağan etmek isteme­si çok anlamlı…

Bir süre son­ra buluşuy­oruz. Raphaële Lan­nadère kalkıp, Fransa’nın batısın­da­ki Nantes şehrinde her yıl yapılan “Atlantide, Les Mots du Monde” (Atlantid Dünya Sözcü­leri) kitap fes­ti­va­line geliy­or. Zehra ise, “Nous aurons aus­si de beaux jours” (Güzel gün­ler­im­iz de ola­cak) kitabının yayın­lan­masının ardın­dan, fes­ti­valin özel dav­etlisi. Ama ne yazık ki, lan­et korona yüzün­den gele­meyen dav­etlil­er arasın­da… Bir araya geldiğimizde, L’ye sosyal mesafe­den da olsa bütün kol­larım­la sarılıy­o­rum, hem Zehra, hem de bu şarkıyı seve­ceğin­den emin olduğum hep­iniz için.

İşte, dünyayı güzelleştirmek için güç­leri­ni bir­leştiren kadın­ların yol­larının sanat sayesinde kesişmelerinden biri daha…

Fran­sız şair, yazar ve aktivist Louis Aragon, Le Roman inachevé (Bit­memiş Roman) kitabın­da şöyle diy­or: “Işık kadın­dan gelir. Sabah kadar gece de. Onun çevresinde örgütlenir her şey”. Kadın, Yaşam, Özgür­lük! işte o berrak ve par­lak işi­ni yakala­maya dav­et ediyor.

8 Eylül günü L sosyal medya hesapların­dan, bu çalış­manın mey­vasını aşağı­da­ki mesajla pay­laştı Raphaële…

Kadın, Yaşam, Özgürlük! şarkısını bir çok farklı dönemde yazdım. İlk satırlar, Suriye’deki savaşın başında karalandı.
Kürdistan kadınlarının İşid’a ve erkek zihniyetinden doğan baskıya karşı verdikleri, ve özellikle cesaret, özgürlük ışığı dolu, birleştirici, özgürleştirici mücadelesinden, ayrıca olağanüstü kız-kardeşlik duygusundan çok etkileniyorum. Onların sesinde, gerçekten dünyanın tüm kadınları için, Qandil’in sınırlarından da öte, canlı ve kararlı bir adalet umudu var.
Şarkı bittiğinde, bu mücadeleyi görünür kılabilecek görseller aradım. Ve Zehra Doğan’ın çalışmalarına adeta aşık oldum.
Bana cevap vereceğinden emin olmasam da, ona yazdım ve sevindirici bir cevap beni arkadaşı Naz Oke ile buluşturdu ve Zehra şarkımın eserlerine eşlik etmesini kabul etti.
Bugün onu sizlere büyük bir onurla sunuyorum. Klip Zehra Doğan’ın 2016’dan 2020’ye dek, Mardin, Diyarbakır, Tarsus cezaevlerinde, kaçak günlerinde ve sürgünü hissettiği son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaların küçük bir retrospektifini oluşturuyor.
Onları seveceğinizi umuyorum!
L

raphaele lannadere

L’nin kendine özgü tarzı, şiirsel olduğu kadar da gerçekçi metinleri, ve berrak sesi ile, uzun senel­er­den beri Fran­sız müz­iğinde apayrı bir yeri var.

Müzik yol­u­nun başın­da tarzı poli­fonik Çigan, Kor­si­ka, Bul­gar müz­iği, gospel ve fado ile şekil­len­miş. Ardın­dan, Édith Piaf, Léo Fer­ré, Jacques Brel, Bar­bara gibi sanatçıların eser­leri­ni, yani klasik Fran­sız şarkılarını seslendirmiş. Zaman­la tarzını ince ince işlemiş, ve din­leyi­ci­leri içsel ama cömert evre­nine dav­et etmiş. Brezilyalı Ricar­do Tete ve Teó­fi­lo Chantre gibi, fark­lı sanatçılar­la da çalışmış.

Kadın, Yaşam, Özgür­lük! şarkısının yıldızı olduğu son albümü “Paysages” (Man­zar­alar), daha önce çıkan dört çalış­mayı izliy­or. 6 şarkısının bulun­duğu bir EP “Pre­mières Let­tres” (İlk harfler) 2008’de, büyük bir hızla medya, radyo ve tele­vizy­on­lar­da pay­laşılmış. 2011’de ilk albümü “İnit­iale” heye­can­la karşılan­mış. Aynı yıl ödüller izlemiş: Bar­bara 2.müzik ödülü ve Félix-Leclerc şarkı ödülüne layık görülmüş. İki­nci albümü “L” 2015’de din­leyi­cilere ulaşmış, ve 2010 Ocak ayın­da aramız­dan ayrılan Amerikalı-Mek­sikalı sanatçı Lhasa’ya bir onur­landır­ma içeriy­or. 2018’de, Raphalële’e piyano, harp ve tel­li sazların eşlik ettiği “Chan­sons” (Şarkılar) albümü izlemiş. L bu albümde yer alan Orlan­do parçası ile, 2016’da “Pulse” isim­li LGBTİQ gece kulübüne yapılan silahlı saldırı­dan bahsediy­or. L, sur son île, (Adasın­da L) isim­li bir belge­sel ise, bu albümün doğu­mu­na dek yapılan tüm çalış­malara yer veriyor.

Paysages” 6 Kasım günü çıka­cak. Bu tar­i­hi bek­lerken, Kürt kadın­ların bugün dünyanın beş kıtasın­da çın­layan, onurlu slo­ganın­dan esin­le­nen bu güzel şarkının tadını çıkarın:

Jin, Jîyan, Azadî ! ”
Kadın, Yaşam, Özgürlük!
“Femmes, Vie, Liberté !”
❤️  💛  💚  💜

Kadın! Yaşam! Özgürlük!
Munzur nehrine atmam kendimi
O çoktan kırmızıya bürünmüş analarımızın onurlu kanıyla.
Onun sularında, sevgileri dualara evrilmiş
İhanet edemem taşların fısıldadıklarına.
Kadın! Yaşam! Özgürlük!
Sakine’nin adını haykıran Kandil’in sesini dinle.
Akan zamanı duy, özgürlüğümüze doğru ilerleyen
Kandil’in şarkısını dinle! Kandil’in şarkısını dinle!
Kurak tepecikleriyle Şengal’in topraklarında
İlerliyoruz silahlarımızla Amazonlar gibi.
Ve erkekler ürküyor şarkılarımız yankılandığında
Güneş dolu kahkahalarımız
Onları tanrıdan daha çok korkutuyor.
Kadın! Yaşam! Özgürlük!
Sakine’nin adını haykıran Kandil’in sesini dinle.
Akan zamanı duy, özgürlüğümüze doğru ilerleyen
Kandil’in şarkısını dinle! Kandil’in şarkısını dinle!

Raphaële Lan­nadère (L)‘i sosyal medya­da izleye­bilirsiniz: You Tube, Face­book, Insta­gram


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Naz Oke on EmailNaz Oke on FacebookNaz Oke on Youtube
Naz Oke
REDACTION | Journaliste 
Chat de gout­tière sans fron­tières. Jour­nal­isme à l’U­ni­ver­sité de Mar­mara. Archi­tec­ture à l’U­ni­ver­sité de Mimar Sinan, Istanbul.