Türkçe | Français | English | Kurdî

Tut­sak gazete­ci arkadaşımız Ned­im Tür­fent, sizler­le pay­laş­mamız için şiir ve yazılarını yol­la­maya devam ediy­or. Bu kez koğuş arkadaşı Abdul­ga­fur Anlı’nın res­im­lediği bir şiiri yayınlıyoruz.

Uydur­ma kanıt­lar­la dolu bir dosya, adalet­siz bir mahkeme ile, ve bir düzine tanığın işkence gördük­leri için tanık­lık etmek zorun­da bırakıldık­larını ifade etmeler­ine rağ­men 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen, ve ceza­sı 9 Ekim 2019’da yargı­tay tarafın­dan onanan, DIHA muhabiri Ned­im Tür­fent, üç sene­den fazladır tutsak.

Ulus­lararası MLSA, IPI ve PEN kuru­luşlarının destek­lediği, der­hal serbest bırakıl­ması için dayanış­ma kam­pa­nyası sürdürdüğü Ned­im Tür­fen­t’e sizler de mek­t­up ve mesajlarını­zla destek olabilirsiniz…

Ned­im Türfent
Van Yük­sek Güven­lik­li Kapalı Ceza İnf­az Kurumu
A‑44
VAN – TÜRKİYE

* Diğer tut­sak­ların adres­leri­ni bura­da bulabilirsiniz.


Bilmez misin çocuk?

Bu hüzün mevsi­minin son dönemecinde
ilk kez
sahi­den ilk kez yaz­ma­mak için direniyorum!
par­mak­larımın ucuy­la tut­tuğum kalemim
nihayetinde yen­di beni
ve sözümü sakınmadan
sıkılmadan
mikro­fonu kapıyor

Tüm o kav­ga dövüş­ler­im­iz nafile
o iflah olmaz çocuk
o baş belası
o dış ağrıları
bir yol­unu buldu
ve bastı mührünü damgasını

Hitabım sanadır hınzır çocuk:
şim­di beden­im yorgun
sol­gun ve durağan
sak­lı tut­tuk­larım uluorta
çorak yeryüzünde, çölde
ayaz gökyüzünde
sabah güneşinin ilk şavkında
ben kanadı kırık zin­dan kuşu
çır­pınıy­o­rum beyhude!

Düş­ler­im­in mahremiyetini
tedavülden kaldıran sen, çocuk
semayı sev­danın üç rengine boy­asan da
hat­ta hakikatini
tırnaklarınla
bet­ona kazısan da
kab­ul görmez o saf düşler
bu kurt­lar sofrasında

Gayem elbette olanaksız kılmak
değildir düşlerini
ama ve lakin
bilmez misin çocuk
düş düşmanını?
eli kulağın­da bekliyor
kırıl­masını düşlerimin

Korku ve kaygılarım
ondandır, bir hınzırın kılavuzluğuna
bilmez misin çocuk
cen­neti anla­manın parolası
yaşa­mak­tır aslında

Bilmez misin sen
düş­lerin yegane hakikatini
musal­la taşı­na yatır­san da beni
çırılçıplak
yoluma isek tuta­cak olan
yine gizem­li düşün ta kendisidir

Bilmez misin çocuk
düşlere tutku­mu, sevdamı?
kuşkusuz o aman­sız sevda
sırf düş caz­ibesin­den değildir
sev­danın bu yaşa­ma geçme ihtimalindendir

Sen asi çocuk
söz din­le­mez muzır çocuk!
sen çocuk
amacın düşüme düşük yaptırmaksa
zinhar
düşten düşmeye­ceğim asla

Ned­im Türfent

26 Ağus­tos 2017
A‑49 hücresi

Res­im: Abdül­ga­fur Anlı

nedim turfent


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Nedim Türfent
Auteur, mem­bre d’hon­neur de Kedistan 
Jour­nal­iste, cor­re­spon­dant de DIHA, empris­on­né du 2016 au 29 novem­bre 2022. Mem­bre hon­ori­fique du Eng­lish PEN. Jour­nal­ist, DIHA cor­re­spon­dent, impris­oned from 2016 to Novem­ber 29, 2022. Mem­bre hon­ori­fique Hon­orary member.