Halke­vi Brük­sel, SKB (Sosyal­ist Kadın­lar Bir­liği) TSP (Tut­sak­ların Sesi Plat­for­mu) yap­tık­ları çağrıy­la Belçika’nın başken­ti Brüksel’de Suruç katliamın­da yaşamını yitiren 33 düş yol­cusunu Rue Bara cad­desinde bulu­nan, Süryani Cemaa­tine ait Kültür Merkezinde andı.

Suruç şehit­lerinin dövi­z­lerinin asıldığı salon­da 33 düş yol­cusu şah­sın­da özgür­lük ve sosyal­izm şehit­leri anısı­na yapılan saygı duruşu ile başladı. Kısa bir sinevizy­on gös­ter­isin­den son­ra, anma etkin­liğinde SKB Brük­sel tem­sil­cisi Duriye Sez­gin ve HDK Brük­sel Eş Başkanı Zeynep Görgü bir­er konuş­ma yaptılar.

Açık­la­ma­da, “Bir­lik­te savun­duk, bir­lik­te inşa ediy­oruz” şiarıy­la yürütülen kam­pa­nya için pek çok kent­ten yola çıkan genç­lerin, 20 Tem­muz 2015 tar­i­hinde Suruç’a ulaştığı, AKP ve Erdoğan destek­li DAİŞ çetelerinin vahşice katliamı­na uğradığı anım­satıldı. Suruç katliamı, daha son­ra baş­ta 10 Ekim Ankara Gar katliamı olmak üzere Türkiye’de gerçek­leşen katliamlar dizisinin başlangıcı oldu. “Katlia­ma ilişkin hiçbir sorum­lu hesap ver­me­di” denildi.

Suruç

Mücadele devam ediyor”

Anma­da İsviçre’de tedavisi halen devam eden Suruç Gazisi Güneş Erzu­rum­lu­oğlu ile can­lı bağlan­tı yapıldı. Erzu­rum­lu­oğlu “üç yıldır bu acımız hala taze dün gördünüz Türkiye’de anmaya bile izin ver­ilme­di. Bir çok arkadaşımız gözaltı­na alındı. Zat­en adaletin tiy­a­tro gibi olan mahkemelerinden gele­ceğine inan­mıy­oruz. Mücadel­eye devam ede­ceğiz“dedi.

Anma, “Yaşasın Enter­nasy­on­al Dayanış­ma”, “Suruç’un hesabı soru­la­cak” slo­gan­larıy­la ve alkışlar­la son buldu.

Tory Kılıç

Suruç


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…