Notre Dame des Lan­des havaalanı pro­jesinin iptali ardın­dan, ZAD otonom alanını tahliye etmek isteyen kol­luk kuvvet­leri 9 Nisan sabahı erken saatlerde saldırıya geçti. O tar­i­ht­en beri olay­ları aktif bir şek­ilde izliy­o­rum. Ve direniş devam ediyor!

Pay­laşım­larımın kro­nolo­jik bir öze­ti­ni Kedis­tan’­da­ki köşemde bula­bilir, Face­book hesabım­dan da sıcağı sıcağı­na ulaşabilirsiniz…


ZAD barikatlarından notlar | 3

İşte gerçek dayanış­mA ‚İşte antifA… Bir süredir git­m­eye hazır­landığım Ancak ZAD savun­ması nadeniyle ertele­mek zorun­da kaldığım göç­men dayanış­ması için artık gitme zamanı geldi.

Kısa bir süre son­ra İtalya-Fransa sınırın­da buluş­mak üzere…


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.