Abdul­lah Ocalan di berde­wamiya beşeke ji qon­axa dîl­girti­na xwe de kon­sep­ta “kon­fed­er­alîz­ma demo­qratîk” tey­orîze kir, ya ku niha di pêva­joya şoreşa Roja­va de tê pêk anîn. Ji sala 1993’an de, Ocalan hewil­da ku guherîneke binge­hîn di nava tevgera mark­sîst-lênînîst a ku lîderê wê bû çêbike, û tevgereke nenavendî ji dêvla wê pêşxîne ku bêtir berve rêbazeke azadî­parêz ve birêkeve. Heger kesayeta Ocalan bûye peyam­n­er û mûx­atab, û dîme­na wî bi awayekî berferh li pêş e, lê tiş­ta ji wê girîngtir ew e mirov balê bikşîne nerî­na siyasî ya ku ji aliyê wî ve hatiye pêşkêş kirin.

Îdolo­jiya mark­sîst-lênîst her­tim hebû­na xwe didomîne di nava endamên PKK’ê de, tevî ku ev îdolo­jî hêdî hêdî ji holê rabûye(ew tenê bi tay­bet di nava diyas­po­raya Ewro­payê de ma ye, ên girê­dayî bermahiyên par­tiyên çep­girên komînîst). Navendîbû­na demo­qratîk her­tim dijberî kon­fed­er­alîz­ma demo­qratîk e.

Rast e ku her­du gotin: “navendîbûn” û “kon­fed­er­alîzm” ên ku di wateyê de cuda ne û dûrî hev in, bi awayekî eşkere du nerînên cuda ferz dikin, ya yekemîn li gorî wateya xwe, xwe dis­pêre per­galeke siyasî li ser asta Kon­seya Niştî­manî yan “Par­le­man” ê tevgerê pir xurt e, ya duyemîn girîngiyê dide sazû­maniyên cihêreng ên demo­qratîk ên binge­hîn. Hilbi­jarti­na di navbera binge­hê, û ne nerî­na ji jor ve, tay­bet­mendiyeke bihêz der­barê pir­sa demo­qrasiyê ferz dike, lê di heman demê de takeke­siya kesan di va şêwaza “nû” ya demo­qrasiyê de xur­tir dike.

Tecrûbeya tevgera Komî­nar di nîsana 1871’an li Fransayê bi awayekî sereke li bajarê Parîsê pêşket, tevî ku gelek bajarên din (Lyon, Marsîlya hwd) tevlî tevgera komî­nar bûn, lê belê rastî binkeftineke mezin hatin ji ber qirkir­inê û şerê dewletî. Binkeftin li pay­tex­tê bi hefteya xwînî bi dawî bû, bi fer­mana Adolf Tiyêr, hej­mara qur­baniyan bi deh hezaran bû û bi qasî wan jî koçe­berî kam­pa Kayênê hatin kirin. Pro­jeya pêşîn ne der­barê jakobînîzmeke bihêzkirî bû (Jakobînîzm : dok­trîneke siyasî ye ku parasti­na ser­w­eriya gelêrî û nepêkan­bû­na perçe­bû­na komara fran­sî dike. Navê xwe ji klu­ba Jakob standiye, endamên wê di dema şoreşa fran­sî de li dêra jako­biyan li Parîsê dest bi birêx­istinki­ri­na xwe kiribûn), lê belê li der­do­ra ramanên jîrondîn (navê komeke siyasî ya şoreşa fran­sî ku par­lementerên wê di nava meclisa zagon­saz de piranî bûn, li bajarê Bor­do der­ket holê û Hevpeymana“Konvensyon“bi nav û deng di dema wan hate erê kirin û komara yekemîn li ser piş­ta hilweşan­d­i­na ser­w­eriya qiral Lwîsê XVI hate raga­handin) û kon­fed­er­alîz­ma ku dixwast yekîtiya bajaran avabike.

Komî­na Parîsê ji aliyekî din ve ban­gawaziyek hej­mar 68 ji barêzge­han re birêkir, em dikarin bixwînin ku :

Parîs dixwaze tenê Komarekê avabike û mafên xwe yên komî­nal bidest­bixe, ew ê kêfxweş be ku bibe nimûne ji komînên di yên Fransayê re. Heger Komî­na Parîsê der­kete holê, sedem ew bû mix­abin ji bona li hem­ber rewşa şer a ku ji aliyê hikûmeta Vêr­sayê ve hat­i­bû derx­istin raweste. Parîs tenê dixwaze di nava xwseriya xwe de bimîne, li gel rêz­girti­na ji mafên wekhe­viyê yên komînên din ên Fransayê”.

Di dax­uyaniyeke din de ku ji gelê fran­sî hate pêşkêş kirin di 19 nîsana 1871’an de, em dikarin vê yekê bixwînin:

Naskirin û bihêzki­ri­na Komarê, teşeya tekane ji rêve­bi­ri­na ku mafên gel, pêşketi­na birêkûpêk û azadiya civakê mis­oger dike ye. Xwe­seriya mûtleq a Komî­na ku li ser hemû bajarên Fransayê belavdibe, mafên gîştî, û ji bona her fransiyekî/ê mafê bikaranî­na şiyan û şareza­yên xwe weke mirov, hemwe­latî, û kark­er mis­oger dike. Xwe­seriya Komînê wê bi mafê wekhev ji bona hemû komînên din ên tevlî hevpey­manê bûne were bisînor kirin, û divê girê­dana wan bi hev re Yekîtiya Fransayê mis­oger bike”.

Em li vir dibînin ku pêwendiya di navbera vîna avaki­ri­na hevpey­maneke civakî di navbera komî­nan de mîna Hevpey­mana Civakî Ya Roja­va ye.

Ji ber çi sedemê kon­fed­er­alîzm, û ne fed­er­alîzm? Girîngî ji bona bajarên cuda hat­i­bû dayîn, ev bajarên ku diviya bû vê yekîtiyê ava bikin, ji ber ku weke rêgez, mijar girê­dayî yekîtiya bajaran ye, û perçeya sereke jî bajar bû. Ev yekîtiya azad xwedî tay­bet­mendiyekê ye, ew jî tunebû­na hikûme­teke netewî ye, weke çawa di gelek fer­derasy­onan de ev yeke heye, li gel sazû­maniyeke netewî, û fed­er­al, ev yekîtî bi riya sazû­maniyeke kon­fed­er­alîst pêk tê.

Em dikarin her­wi­ha der­barê Okaraniyaya Azadî­parêz a Nês­tor Makno de biax­ivin, pir­sa kon­fed­er­alîzmê bi awayekî berferh ji aliyê wî ve hat­i­bû tey­orîze kirin, armanc ew bû ku hemû hêzê bidin“meclisên” ku binge­hê avadikin. Anarşîstê li goris­tana Pêr Laşêz tenêhêştî bê gûman qet nehizrî bû ku ramana wî ya ku xis­tiya tevgerê di dema şerê okranî de wê piştî 100 sal ji van bûyran re were vejandin. Yekîtiya Cotkaran li dijî artêşa almanî tekoşîn kirin, piştre li dijî Artêşa Spiyan(Anton Dênîkîn: ji gen­er­alên pêşîn bû di tevgera Spî di şerê sivîl li Rûsya) û di dawiyê de li dijî artêşa sor a Lêy­on Trotiskî.

Kon­fed­er­alîz­ma di hundirê şer de di der­barê pêkan­bû­na bicihki­ri­na kon­fed­er­alîzmeke aştiyane pirsyaran dike, ango di qon­ax­eke ku tu aloziyeke çek­dar tune be. Di her­du mînakên ku me li jor bibîrx­is­tine de, em li hem­ber şerekî sivîl in, ku pir tevlîhev e, û mod­êla kon­fed­er­al ji bona pêkanî­na pêwîstiyên aliyan li dijî sîstemê û desthi­lat­dariyê hate hilbijartin.

Ji ber vê rastiyê jî, kon­fed­er­alîzmê nikarî bi demê re li ber xwe bide, tu netew ne neteweke kon­fed­er­al e. Heger Swîs­ra hîna girê­dayî pey­va “konfederasyonê“ye, tu tişt ji bilî dewleteke fed­er­al binge­hîn nema ye. Dibe ku kom­bû­na dewle­tan tevî vê yekê wateyeke xwe hebe di “Yekîtiya Ewro­paya” niha de. Tevî ku gelek kes weke “fed­er­alîzm” didin dest nîşan kirin, lê bi awayekî xweza­yî şaş e.

Ev man­tiqa kon­fed­er­al nikare di nava pêva­joya heyî de li Roja­va were bicih kirin. Ji ber ku xeze­ba şer bi ser vî welatî de hatiye, bi tay­bet li ser sê eniyan: yek li dijî Daêşê, du li dijî cîhadiyên îslamî ku Turkiyê deste­ka wan dike, sê li dijî Beşar Esed û îslamîstan(Hêzbollah û Zêre­vanên Şoreşa Îranî).

Hilweşand­inên Netewe-Dewletên ku ji perçeyên pînekirî hatine avakirin di dom­ahî­ka sed­sala XX’an de, bi riya pey­manên ji nişkêve û lihev­parvekir­inên di navbera hêzên dagirk­er de, pirs­girê­ka kurd derx­ist holê, ya girîng pir­sa çare­seriya wê ne di çarçoveya netewe-dewleteke nû de, lê belê bi riya hebûneke hevbeş demo­qratîk di nava moza­yî­ka herêmê de tê kirin. Ev yek ji encamên şerê sûrî ye. Berova­jî her tiştî, vê şerî der­fet da xwseriya beşekî girîng ji gelê vê herêmê.

Wê demê şer, ji ber pêwîstiyan, lez da pêva­joya xwe­seriyê, piştre jî pêşni­yara kon­fed­er­al weke çareyekê rewa kir. Ên weke hêzeke leşk­erî niha tevdi­gerin ango(HSD-Hêzên Sûriya Demo­qratîk), em dikarin ji xwe pirs bikin gelo sibero­ja wê di nava rêx­isti­na komî­nal a jiyana “sivîl” wê çibe? Hemû dezgeh û sazû­maniyên van salên der­bas­bûyî dikarin ji nûve ji aliyê hêzên herêmî û navnetewî ve ji holê werin rakirin, di nava vê par­aveki­ri­na berjew­endiyan û têk­iliyên hêzê yên ku di “kon­fêran­sên aşîtiyê” ên dema bê de tên xêzkirin, û bi xwe re xwediyên kon­fed­er­alîzmê û şer­vanên li ser qadê li derve bihêlin.

Di rastiyê de, mer­cên şerê sivîl û şer di hundirî şer de, der­fet da avaki­ri­na zemî­na birêkefti­na hêzên pêşverû li Roja­va. Tevî her tiştî bêyî bidestx­isti­na serkeftineke gîştî û diyark­er li dijî bar­bariyê, dibe ku kon­fed­er­alîz­ma Ocalan di asta tecrûbeyekê û lêveg­erekê bimîne, weke kon­fed­er­alîzmên dîrokî yên Komî­na Parîsê û Nestor Makno.

Piyêr Lu Bêk (Pierre Le Bec)

Ver­sion en français > Roja­va • Les analo­gies avec la Com­mune (Paris) 

Dîroka weşanê: 30–1‑2017
Werger ji fransî: NGW-Gulîstan Sîdo

Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas
Auteur(e) invité(e)
Auteur(e)s Invité(e)s
AmiEs con­tributri­ces, con­tribu­teurs tra­ver­sant les pages de Kedis­tan, occa­sion­nelle­ment ou régulièrement…