Türkçe | FrançaisEnglishKurdî

Dicle Haber Ajan­sı (DİHA) muhabiri Ned­im Tür­fent, Van’da 13 Mayıs 2016 tar­i­hinde tutuk­landı ve Hakkari Ağır Ceza Mahkeme­si tarafın­dan 8 yıl 9 ay hapis ceza­sı­na çarptırıldı.

Gazete­ci­lik yap­tığı için “örgüt üyeliği” ve “pro­pa­gan­da” ile suçlanıy­or­du. 9 Ekim 2019 günü ise, Yargı­tay 16’ncı Ceza Daire­si, tanık­ların mahkemede “Kafamıza silah daya­narak, diş­ler­im­iz sökülerek aley­hinde ifade ver­m­eye zor­landık” demiş olmaları­na rağ­men Ned­im’in ceza­sını onadı…

PEN Inter­na­tion­al gibi kuru­luşlar imza kam­pa­nyalari ile üç sene­den fazladır tut­sak olan Ned­im Tür­fen­t’i destek­liy­or, ve özgür bırakıl­masını talep ediyor.

Ned­im Tür­fen­t’ten gelen şiiri, isteği üzer­ine, dostluk ve dayanış­ma ile sizler­le pay­laşıy­or, hep­inizi kam­pa­nyaları imza­la­maya, Ned­im ve koğuş arkadaşlarını, ve diğer siyasi tutuk­lu­ları kart, mek­t­up yol­la­yarak destek­le­m­eye dav­et ediyoruz.

Ned­im Türfent
Van Yük­sek Güven­lik­li Kapalı Ceza İnf­az Kuru­mu A‑44
VAN — TÜRKİYE

* Diğer tut­sak­ların adres­leri­ni bura­da bulabilirsiniz

Sim­di söz Ned­im Türfent’in.…

nedim türfent

Kendi iblislerimiziz, kendimizi cennetimizden ediyoruz.”
Goethe

CAN VE CANAVAR

Kim­im ben
Bir dünya rengim var, ses­im, dilim
Tür­lü tür­lü huyum…
Mazlum da ben­im, zal­im de
ölen de, öldüren de…
Tut kelin perçeminden!

Ben Oblo­mov kadar tembel
Kozet kadar sefil, pejmürde
Dewrêşê Ewdî kadar fedakarım.
Harikalar Diyarı’n­da Alice’im
Kimi zaman Don Kişot olurum
Kimi zaman Boby Sands,
Ama bir yanım hep çocuktur
Şek­er Por­takalı’n­da­ki Zeze kadar yaramazdır.
Bir yanım da olgundur,
Kürek mahku­mu Kele­bek kadar
İnatçı, azim­li ve mücadeleci…

Riyad’­da bur­ka giy­er­im zoraki,
Kiev’de Femen olurum.
Kan­ber­ra’­da anamın rah­min­den kurtulur,
Mosko­va’­da beşik beşik yatarım…
Dubai’de adım­başı gökde­len­lerde, Kore’de­ki bir kafeste,
Budapeşte’de tar­ih­le iç içe, Saray­bosna’­da yeraltında,
Ama­zon orman­larının derin­liğinde yaşarım…
Dublin’de kütüphane ve müze,
Sana’­da mezar mezar dolaşırım!
Toky­o’­da bir yüzyıl yaşarım, bir asır,
Bağ­dat’­ta ergen­liği görsem, ne mut­lu bana!

Bir yanım şairdir, beri­ki katil, asker,
Para babasıyım New York’ta
Bura­da pro­leterya, şura­da parya
Yok­sul ve yoksunum…
Kap­i­tal­is­tim ve komüncü
Kat­alonya’­da devrim­ci, Madrit’te statükocuyum.
Glas­gow’­da sak­sa­fon çalarım, yaşım 60,
Kabil’de ekmek çalarım yaşım 6!
Anlayacağınız
Ottawa’­da obeziteden
Mogadişu’­da açlık­tan ölürüm…

Buenos Aires’te Plaza de Mayo annesiyim;
Latin Amerika’­da bir gerillayım
Uzak Doğu’­da bil­im insanıyım
Yakın Asya’­da ilim ve irfan…
Adımı ister Sofie koyun,
İsterse­niz Mefis­to, ya da Sysphus;
Yüreğim bazen Mirabel kardeş­leri­ni kadar kocamandır.
İst­anb­ul’da Hrant Dink gibi tedir­gin olurum.
Auschwitz’de­ki adımı sorarsanız, Elie Wiesel.
Kobanêli Aylan Kur­dî’y­im, denizin kıyısı­na değil
Nasır tutan vic­danınıza tokat gibi vurulmuşum…

Christchurch’te fanatik bir din­ci vuruy­or beni,
Suriye’de F bilmem-ne-tipi savaş uçağı…
Firavu­nun pençesinde bir Filistinli
Führer’in toy­nakların­da bir Yahudiyim.
Fakat Firavun da ben­im, Führer de!
Demok­les’in kılıcını da ben taşırım, Bru­tus de benim.
Zor­ba ve tiranım bazı bazı
Tok­mak elimde, silah belimde
İşg­al ve ilhak ederim
Sözü­mona demokrasi ve özgür­lük taşırım
Esasın­da kolonil­erde teröristler yaratırım…

Pekin’de çekik gözlüyüm
Akra’­da kapkara…
Kızılder­iliy­im beyaz tenli.
Erivan­lıyım, Rojavalıyım, Myanmarlıyım…
Maorice ve Kürtçe konuşurum
Ruan­da’­da­ki dil­i­mi Fransa’ya sorun!
Dört bir tarafta ben varım, yerde ve gökte.
Hol­ly­wood ile Bol­ly­wood arasın­da mekik dokurum.
Tüm can­lıların tan­rı ve tanrıçasıyım!
Ulusu, devleti yok­tan var ederim,
O gelip beni var­dan yok eder…

Sadist ve nar­sis­tim, isim günüm meçhul
Kilise, camii ve sin­a­gog­dan çıkar
Hades’in müdavi­mi, Nir­vana’nın yol­cusu olurum…
Duvar­larınıza çarpan bir mülteciyim
Kim Phuc çıplak­lığın­da koşarım barbarlıktan…
Gele­ceğin savunucusu Gre­ta Thunberg
Yaşamın koruyu­cusu Nadya Murad olurum…
İsviçre’ye yurt­taş adayıyım,
Ülkemin kir­pik­leri yaşlı ve kanlı…
Kan akı­tan, cana kıyan da benim…
Can da, canavar da benim…

Bir avuç soğuk su çal yüzüne,
Kim­im ben?
Yeryüzünde cen­netle cehen­ne­mi bir­lik­te var eden,
Aydın­lığın ve karan­lığın bekçisiyim!
İns­anım ben, insanın ta kendisiyim…
İçim dışım çeliş­ki, ne yaman çelişki.

Ned­im Türfent
23 Kasım 2019, Van Yük­sek Güven­lik­li Kapalı Ceza İnf­az Kurumu.

Nedim’i mektupsuz, selamsız bırakmayalım!

Ned­im Türfent
Van Yük­sek Güven­lik­li Kapalı Ceza İnf­az Kurumu
A‑44
VAN — TÜRKİYE


Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Nedim Türfent
Auteur, mem­bre d’hon­neur de Kedistan 
Jour­nal­iste, cor­re­spon­dant de DIHA, empris­on­né du 2016 au 29 novem­bre 2022. Mem­bre hon­ori­fique du Eng­lish PEN. Jour­nal­ist, DIHA cor­re­spon­dent, impris­oned from 2016 to Novem­ber 29, 2022. Mem­bre hon­ori­fique Hon­orary member.