Türkiye’de insan hak­ları mücade­lesinde tar­i­hi bir yeri olan İns­an hak­ları Derneği “10–17 Aralık Ulus­lararasi İns­an hak­ları haf­tasın­da” 14 Aralık 2018 tar­i­hinde İsviçre’nin Bern kentinde, Haus der Reli­gio­nen kuru­mun­da bir resep­siy­on ve pan­el ile kuru­luşunu duyuruyor.

İns­an, hak­larıy­la insandır” teması ile gerçek­leşe­cek olan pan­el, Human Rights Watch Türkiye Direk­törü Emma Sin­clair ve İns­an Hak­ları derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türk­doğan’ın katılımı ile gerçek­leşe­cek. İsviçre eş tem­sil­cil­iği­ni ise iki  İHD emek­tarı, İHD eski şube başkanı Aydın Sin­car ve Adana Yöneti­cisi ceza­e­vi Komisy­onu, çocuk komisy­onu, kadın komisy­onu ve iş emek komisy­on­ların­da çalış­ma yürüten Aysel Argın yapacak.

İHD İsviçre eşsözcü­lerinden Aydın Sin­car, neden İsviçre’de böyle bir tem­sil­cil­iğe gerek duy­duk­larını Kedis­tan haber site­si İsviçre muhabirine açıkladı.

Sin­car, “Bizler Türkiye ve Kürdis­tan’­da yaşanan hak ihlal­leri­ni görünür kıl­mak ve İHD’nin yayın­lanan yıl­lık rapor­ların çevir­i­leri­ni yaparak BM de gün­dem oluş­tur­mak istiy­oruz” dedi.

Sin­car devamın­da 14 Aralık tar­i­hin­de­ki pro­gramın amacını açık­ladı ve “İsviçre’de çalış­mayı yürüten kişi­leri, İsviçre kurum­ları, bu ülkede faaliyet gösteren insan hak­ları örgüt­leri ve İsviçre yöne­tim­leri­ni gir­işim ve çalış­malarımız­dan hab­er­dar etmek istiy­oruz” diye belirtti.

Son olarak Sin­car “Vic­danı Hak ve Adalet­ten yana atan herke­si hem etkin­liğe bek­liy­or, hem de İHD İsviçre tem­sil­cil­iğin çalış­maları­na katılı­ma ve dayanış­maya dav­et ediy­oruz” diy­erek çağrı­da bulundu.


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Rosida Koyuncu on Twitter
Rosida Koyuncu
Auteure
Activiste LGBTIQ+, jour­nal­iste et cinéaste, en exil à Genève. LGBTIQ+ aktivist, gazete­ci ve sinemacı. Cenevre’de sürgünde bulunuyor.