Zehra Doğan, Titi Robin’in ona daha önce yazdığı ve bir kart­postalın kanat­ların­da ceza­evine gön­derdiği şiire, iletişim yasağının kalk­masının ardın­dan, yani aylar son­ra yanıt veriyor…

Sevgili Titi Robin,

Tutuk­lu­luğu­mun ilk günün­den bu yana sürek­li seni din­liy­o­rum tüm mek­tu­plar­da. Desteğin sami­mi ve sıcak. Bu da ben­im içi­mi istiy­or. Sanırım senin­le karşılaşmış olsay­dık “daha önce, mesela yol­lar önce hiç karşılaşmış mıy­dık?” diye sorardım. Öyle tanıdık bir sıcak­lığın var ki, nasıl desem, “biz­im mahalle­den” der­sin ya birine, işte öyle. Çok sami­mi ve içten. Bu da bana inanıl­maz bir mut­lu­luk veriyor.

Robin ismi, biz Kürtlerde çokça kul­lanılan bir isim, bunu biliy­or muy­dun? Ro, roj’un kısaltılmışı. Roj, gün, ışık demek, bin ise, getir demek. Günü getir, güneşi getir demek oluy­or. Adının anlamı, Kürtçede bu.

Gerçek­ten de öylesin. Günü getiriy­or­sun bana. Şiirinin her sözünde günü getirdin, gri duvar­ları, renk­siz yaşamı şiirin­le ren­klendirdin. Yüreğime damlatılan ilaç tadı, etk­isi ver­di. Şöyle tatlı bir nefes aldım sözlerinle.

Umarım bir gün yüzyüze tanış­ma fır­satı bulurum.
Tüm içten­liğin için teşekkür ederim.

Zehra Doğan
5 Tem­muz 2018

lettre mektup titi robin zehra dogan

Titi ise, Zehra’yı yeni bir şiir­le cevaplıyor…

Gar otelin­in kaldırımını yalayan
rüz­gar­da uçuşan
o eski nay­lon torba
benim.

Rüz­gar içerde eserken
dışar­da herşey sakin.

Biliy­o­rum
beni anlıyorsun,
kavrıyorsun
hüzün­lü benzetmemi
düşüncel­er dolusu

Uyu
uyan,
yat yeniden,
uykuya gömül,
o senin tuzlu denizin.

Teras­ta mis­afir et
bu siyah çakıl taşını, par­lak cilalı,
ve par­mak­lık­ların üzerinden fırlat.
Gör vadide nasıl yuvarlandığını.

Yankısız.

İlk soluk dudak­larını aral­adığın­dan bu yana,
bağrını güney rüz­gar­ları­na açarak,
bir kuş nefes alıy­or sende
dil­siz, kanat­ları yanık.

Han­gi rüz­gar kurut­tu bu sesin akışını?
Han­gi ateş bu tüy­leri kül etti?

Yum­ruğunu kaldırıy­or­sun gökyüzüne
fırtı­na son­rasın­da bir ağaç gibi,
ateşli ve ıslak.

Gün­ler, son­ra yıl­lar geçti
ve aynı gizem­li söz akıyor.

Zaman umur­samıy­or
ne acını
ne tuzun bedelini
ne hayatını.

Uyuyan ülken
onu umursamıyorum
onu geçiyorum.

Yosun­lar kabarıyor
soluk aldığımız gibi,
kıyıya kıskanç denizden
nefes nefese dalgalara

Bir bilsey­di deniz
uçu­rum nasıl da kaynıyor
içten içe.

Nasıl ölçülür
hakket­tiği gibi
alnın­da­ki dünyanın yükü,
ışığın kölesi?

Gün doğu­mu­nun kölesi,
senin yüzünde
bakışlarımızı bileyleyen yan­sı­maların kölesi.

Senin yelkeni­ni yır­tan bir arzu­nun kölesi
ve benim.

Aksak bir dönüş düşünün kölesi.

Nasıl ölçülür
hakket­tiği gibi
alnın­da­ki dünyanın yükü,
ışığın kölesi?

Bir gökyüzü açıy­o­rum kır­mızı ve saf kan
pulları, derisi dökülmüş,
paslı sırtın­da at koşturan.

Dön evine dönebilirsen,
ben açık deni­zlerde uyuyacağım,
çünkü sadece derin­lik­ler anlayabilir
acımın ağırlığını.

Titi Robin

Titi Robin, 21 Eylül 21 Ekim tar­ih­lerinde, Fransa’­da Zehra Doğan’ın ser­gisi çevresinde gerçek­leşe­cek Fes­ti­val des Autres Mon­des — Baş­ka Dünyalar Fes­ti­vali çerçevesinde, 13 Ekim 2018 akşamı, Le Roudour kültür merkezinde, Gülay Hac­er Toruk, Erik Marc­hand, Syl­vain Barou ve Neşet Kutaş ile bir­lik­te bir destek kon­serinde yer alacak.
Fes­ti­val pro­gramının Türkçe­sine buradan erişe­bilirsiniz: festivalautresmondes.wordpress.com


Let­tre de Zehra Doğan, poème de Titi Robin... Cliquez pour lire

Traduction par Kedistan. Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
Translation by Kedistan. You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Titi Robin on FacebookTiti Robin on Twitter
Titi Robin
Auteur
Musi­cien. Cartes postales musi­cales et poé­tiques. www.titirobin.net |